TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (XÉT HỌC BẠ)


Điểm trúng tuyển các ngành

Tên ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển
Y khoa 7720101 29.86
Dược học 7720201 29.47
Y học dự phòng 7720110 27.61
Răng-Hàm-Mặt 7720501 30.04
Điều dưỡng 7720301 25.85
KT xét nghiệm y học 7720601 29.03
Hộ sinh 7720302 24.93